Copyright 2018 - Custom text here

 

 

 

 

Administracja to kierunek studiów często wybierany przez studentów preferujących przedmioty bardziej humanistyczne. Ukończenie pierwszego stopnia tego typu studiów wymaga od uczniów napisania a następnie obrony pracy licencjackiej z administracji.

 

Tego typu prace mają zwykle charakter teoretyczny i nie przeprowadza się na ich potrzeby żadnych badań. Przykładem tego typu opracowania może być tematyka związana z administracją publiczną zarówno na terenie Polski jak i Unii Europejskiej.

 

W tego typu pracy dyplomowej należałoby na pewno wyjaśnić co to tak naprawdę jest administracja publiczna, jaką pełni rolę oraz jakie są jej funkcje. Należałoby scharakteryzować jak wygląda ona w Polsce oraz jakie przepisy ją regulują. Następnie trzeba byłoby omówić jak to wygląda na terenie całej Unii Europejskiej. Na koniec można jeszcze ewentualnie porównać administrację publiczną w Polsce do tej w Unii Europejskiej oraz wskazać podobieństwa oraz ewentualne różnice, które w tym zakresie występują.

 

Innym przykładem pracy licencjackiej z administracji może być na przykład podział prawny jak również geodezyjny w przypadku nieruchomości. Tego typu opracowanie powinno koncentrować się na najważniejszych obszarach związanych z podziałem  zarówno prawnym jak i geodezyjnym jeśli chodzi o nieruchomości. Należałoby przedstawić teorię dotyczącą zagadnienia jakim są nieruchomości a także omówić aspekty prawne i geodezyjne z tym związane.