Copyright 2018 - Custom text here

 

Prace licencjackie, które piszą studenci kończący pierwszy stopień studiów na tym kierunku posiadają charakter typowo teoretyczny. Nie wymagają przeprowadzenia badań czy też wykonania jakiegoś projektu w różnego rodzaju programach. Te czynniki powodują, że stopień trudności prac licencjackich z administracji nie jest zbyt wysoki.

 

Warto jednak pamiętać, że wszystko uzależnione jest głównie od tematyki pracy licencjackiej jaką to opracowanie ma poruszać a także od dostępności źródeł. Może okazać się, że zdobycie niezbędnych materiałów jest bardzo ciężkie i wtedy ten stopień trudności wzrasta. Warto zatem sprawdzić ich dostępność zanim zabierzemy za pisanie się tego typu pracy licencjackiej z administracji.

 

Przykładowym tematem do, którego źródła są dosyć łatwo dostępne to organizacja systemu pomocy społecznej funkcjonującego na terenie Polski oraz jego zadania. W tego typu opracowaniu należy przedstawić ogólną charakterystykę pomocy społecznej. W ramach tego należy omówić istotę,  pełnione funkcje jak również regulacje prawne z tym związane.

 

Cały rozdział trzeba też osobno poświęcić zadaniom, które realizuje a także dokonać ich podziału pomiędzy różnymi jednostkami samorządu. Istotne w pracy o takiej tematyce jest przedstawienie jednostek organizacyjnych w ramach pomocy społecznej jak również charakterystyce poddać pracowników socjalnych.